acetylate

Cách phát âm:  US [ə'setˌəleɪt] UK [ə'setˌleɪt]
  • n.Sản phẩm acetylation
  • WebThêm n; Của acetylation; Acetylating
v.
1.
giới thiệu Nhóm axetyl vào một hợp chất