virtue

Cách phát âm:  US [ˈvɜrtʃu] UK [ˈvɜː(r)tʃuː]
  • n.Đức hạnh, lợi thế của Đức hạnh: n
  • WebĐạo Đức; Đức hạnh; Đạo Đức
n.
1.
một chất lượng tốt hoặc thói quen mà một người có, đặc biệt là có một đạo Đức như trung thực hoặc khách hàng thân thiết; một chất lượng đó là hữu ích trong một hoạt động cụ thể; một cách để có hành vi mà bạn làm những gì là đúng về mặt đạo Đức và tránh những điều đó là về mặt đạo đức sai
2.
một lợi thế hoặc một tính năng tốt rằng một cái gì đó có mà làm cho nó tốt hơn so với một cái gì đó khác
3.
một người phụ nữ ' s trinh