galaxy

Cách phát âm:  US [ˈɡæləksi] UK ['ɡæləksi]
  • n.Thiên Hà; Thiên Hà; Thiên Hà; Anh hùng
  • WebTHIÊN HÀ; may mắn; đội LA Galaxy
light-year world
n.
1.
một nhóm rất lớn của các ngôi sao và hành tinh; nhóm lớn các ngôi sao và hành tinh trái đất và mặt trời của chúng tôi là một phần của
2.
một số lớn các nhân vật nổi tiếng