debauchery

Cách phát âm:  US [dɪˈbɔtʃəri] UK [dɪˈbɔːtʃəri]
  • n.Hủy hoại đạo Đức; Slutty; Debauch (hoặc ma túy)
  • WebThói dâm đảng; Ở trên màu sắc; Hiếp dâm
n.
1.
hành vi đó được coi là trái với đạo Đức bởi vì nó liên quan đến rất nhiều tình dục, rượu hay ma túy bất hợp pháp