leggings

Cách phát âm:  US [ˈleɡɪŋz] UK ['leɡɪŋz]
  • n.Phụ nữ xà cạp xà cạp quần và legging
  • WebChân và xà cạp quần chaps
n.
1.
Quần áo của phụ nữ và trẻ em gái mà căng ra và phù hợp với rất chặt chẽ để chân của mình
2.
đặc biệt quần mà bạn mang theo quần của bạn bình thường trong thời tiết xấu