allegory

Cách phát âm:  US [ˈæləɡəri] UK [ˈæləɡ(ə)ri]
  • n.Tưởng tượng và hình ảnh; dụ ngôn; Các phương pháp hoàn
  • WebCó nghĩa là; ba chiều và hoàn
n.
1.
một câu chuyện, chơi, hoặc bài thơ trong đó sự kiện và ký tự được sử dụng như biểu tượng để nhận một ý tưởng về đạo Đức, tôn giáo hay chính trị; việc sử dụng các sự kiện và các nhân vật như biểu tượng