allegory

Cách phát âm:  US [ˈæləɡəri] UK [ˈæləɡ(ə)ri]
  • n.Tưởng tượng và hình ảnh; dụ ngôn; Các phương pháp hoàn
  • WebCó nghĩa là; ba chiều và hoàn
n.
1.
một câu chuyện, chơi, hoặc bài thơ trong đó sự kiện và ký tự được sử dụng như biểu tượng để nhận một ý tưởng về đạo Đức, tôn giáo hay chính trị; việc sử dụng các sự kiện và các nhân vật như biểu tượng

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của allegory là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của allegory bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của allegory bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của allegory. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như allegory. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho allegory cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của allegory. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của allegory: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa allegory. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh allegory trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của allegory, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì allegory thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng allegory, từ tiếng Anh có chứa allegory, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng allegory.