humility

Cách phát âm:  US [hjuˈmɪləti] UK [hjuːˈmɪləti]
  • n.Khiêm tốn, khiêm tốn
  • WebSự khiêm nhường; sự khiêm nhường; sự khiêm nhường
n.
1.
một cách để có hành vi đó cho thấy rằng bạn không nghĩ rằng bạn là tốt hơn hoặc quan trọng hơn những người khác