sunglass

  • WebKính râm kính râm gián điệp kính râm
n.
1.
một ống kính lồi được sử dụng để tập trung ánh nắng mặt trời ' s tia để tạo ra nhiệt, đặc biệt là để bắt đầu một đám cháy
np.
1.
kính với ống kính nhuộm màu hoặc tối để bảo vệ đôi mắt từ ánh sáng mặt trời hoặc chói của nó