ace

Cách phát âm:  US [eɪs] UK [eɪs]
  • n.Một Solitaire (còn được gọi là "ACE"), lúc... Những người có chuyên môn trong... Người
  • adj.Hạng nhất, tuyệt vời
  • v.(Quần vợt) để nhằm mục đích giành chiến thắng (bên kia) một phần; trong các điểm (thi)
  • WebEnzyme chuyển đổi angiotensin (angiotensin converting enzyme), enzyme chuyển đổi angiotensin; ACE
n.
1.
trong trò chơi thẻ, một thẻ với chỉ có một biểu tượng và một trong hai giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong một phù hợp với
2.
trong quần vợt, một servefirst rất nhanh chóng đánh trúng bóng đối thủ của bạn không thể tiếp cận với vợt của
3.
trong Sân Gôn, một dịp trong đó một máy nghe nhạc chạm bóng vào lỗ với một shot
4.
một người là rất tốt lúc làm một cái gì đó
adj.
1.
rất khéo léo
2.
Rất tốt
v.
1.
để có được các lớp tốt nhất có thể trên một thử nghiệm, một phần của văn bản làm việc, vv.
2.
để đạt một ace trong bóng hoặc Sân Gôn
  • George Bevan's all right. He's an ace.
    Nguồn: P. G. Wodehouse

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của ace là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của ace bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của ace bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của ace. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như ace. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho ace cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của ace. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của ace: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa ace. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh ace trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của ace, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì ace thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng ace, từ tiếng Anh có chứa ace, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng ace.