sportswear

Cách phát âm:  US [ˈspɔrtsˌwer] UK [ˈspɔː(r)tsˌweə(r)]
  • n.Trang phục thể thao thông minh không thường xuyên
  • WebTrang phục thể thao; Thể thao quần áo; Quần áo thể thao
n.
1.
Quần áo thoải mái phù hợp cho những dịp chính thức