justice

Cách phát âm:  US [ˈdʒʌstɪs] UK ['dʒʌstɪs]
  • n.Tư pháp, xét xử công bằng, công lý
  • WebTư pháp công lý, sự công bình
n.
1.
một thực tế rằng một cái gì đó là hợp lý và công bằng; điều trị của người đó là công bằng và về mặt đạo đức phải
2.
quá trình pháp lý xét xử và trừng phạt người; một công bằng kết quả hoặc trừng phạt từ một tòa án pháp luật
3.
một thẩm phán tại một tòa án pháp luật tại Mỹ; được sử dụng như là một tiêu đề vào trước tên của một thẩm phán tại U. K.
Bắc Mỹ >> Hoa Kỳ >> Tư pháp
North America >> United States >> Justice