cosmetics

Cách phát âm:  US [kɑzˈmetɪks] UK [kɒzˈmetɪks]
  • n.Mỹ phẩm
  • WebTrang điểm; Sản phẩm Mỹ phẩm; Mỹ phẩm hộp
n.
1.
chất mà bạn sử dụng trên làn da của bạn để làm cho mình trông hấp dẫn hơn