pillow

Cách phát âm:  US [ˈpɪloʊ] UK [ˈpɪləʊ]
  • n.Gối
  • v.Đầu vào (cái gì)
  • WebGối; Gối; Đệm
n.
1.
một đối tượng mềm mà trên đó bạn nghỉ ngơi đầu giường
v.
1.
để phần còn lại mày trên một cái gì đó mềm
n.
v.

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của pillow là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của pillow bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của pillow bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của pillow. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như pillow. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho pillow cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của pillow. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của pillow: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa pillow. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh pillow trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của pillow, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì pillow thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng pillow, từ tiếng Anh có chứa pillow, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng pillow.