pillow

Cách phát âm:  US [ˈpɪloʊ] UK [ˈpɪləʊ]
  • n.Gối
  • v.Đầu vào (cái gì)
  • WebGối; Gối; Đệm
n.
1.
một đối tượng mềm mà trên đó bạn nghỉ ngơi đầu giường
v.
1.
để phần còn lại mày trên một cái gì đó mềm
n.
v.