democracy

Cách phát âm:  US [dɪˈmɑkrəsi] UK [dɪˈmɒkrəsi]
  • n.Dân chủ; Nhà nước dân chủ; Dân chủ; Dân chủ
  • WebÔng Ian; Dân chủ; Dân chủ
republic self-government self-rule
n.
1.
một hệ thống chính phủ trong đó mọi người bỏ phiếu trong cuộc bầu cử để chọn những người sẽ chi phối chúng; một đất nước có nền dân chủ
2.
một hệ thống chạy một doanh nghiệp hoặc tổ chức mà tất cả mọi người có thể bình chọn và chia sẻ trong việc đưa ra quyết định