makeup

Cách phát âm:  US [ˈmeɪkˌʌp] UK ['meɪkʌp]
  • n.Mỹ phẩm; thành phần; ký tự; y tế
  • WebNền tảng; Trang điểm trang điểm tốt nhất
n.
1.
chất chẳng hạn như kem, bột, Son môi, hoặc mascara người, đặc biệt là phụ nữ và các diễn viên, đặt trên khuôn mặt của họ để trông hấp dẫn hơn hoặc thay đổi diện mạo của
2.
người hoặc điều mà kết hợp để tạo thành một nhóm duy nhất hoặc toàn bộ
3.
những phẩm chất cá nhân và Thái độ mà kết hợp để tạo thành một người nào đó ' s cơ bản nhân vật
4.
một thử nghiệm đặc biệt được thực hiện bởi một học sinh người bỏ lỡ hoặc không một bài kiểm tra trước đó, chủ yếu được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ
5.
[Nhuộm và in ấn] cách mà từ và hình ảnh được sắp xếp trên một trang trước khi một tờ báo, tạp chí, hoặc cuốn sách được in
Variant_forms_ofmake-up