entrepreneur

Cách phát âm:  US [ˌɑntrəprəˈnʊr] UK [ˌɒntrəprəˈnɜː(r)]
  • n.Doanh nhân
  • WebDoanh nhân; Doanh nhân; Nhà tài trợ
n.
1.
một người sử dụng tiền để bắt đầu kinh doanh và làm cho doanh nghiệp giao dịch