backpack

Cách phát âm:  US [ˈbækˌpæk] UK ['bæk.pæk]
  • n.Ba lô; Ba lô
  • v.Backpacking
  • WebBa lô; Túi vai; Túi học sinh
n.
1.
một túi lớn mà bạn thực hiện trên lưng của bạn, đặc biệt là khi bạn đang đi leo núi hoặc đi bộ
2.
một túi mà bạn thực hiện trên lưng của bạn, được sử dụng để thực hiện sách, thiết bị trường học hoặc vật dụng cá nhân