homeostasis

  • n.Homeostasis (cơ thể điều chỉnh để thay đổi)
  • WebTrạng thái ổn định; Cân bằng cơ thể; Trong trạng thái ổn định
n.
1.
một trạng thái cân bằng hoặc một xu hướng để đạt được cân bằng, hoặc metabolically trong một tế bào hoặc cơ thể hoặc xã hội và tâm lý trong vòng một cá nhân hoặc nhóm

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của homeostasis là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của homeostasis bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của homeostasis bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của homeostasis. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như homeostasis. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho homeostasis cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của homeostasis. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của homeostasis: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa homeostasis. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh homeostasis trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của homeostasis, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì homeostasis thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng homeostasis, từ tiếng Anh có chứa homeostasis, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng homeostasis.