clock

Cách phát âm:  US [klɑk] UK [klɒk]
  • n.Đồng hồ
  • v.Tiếp cận (một thời gian hoặc tốc độ); đo lường... Lưu ý tốc độ; để nhận ra
  • WebĐồng hồ; thời gian; tín hiệu đồng hồ
n.
1.
một đối tượng cho thấy thời gian. Đối tượng như một đồng hồ bạn đeo trên cổ tay của bạn ở đây được gọi là một chiếc đồng hồ. Đồng hồ hoặc là có một nền tảng được gọi là một khuôn mặt với hai bàn tay trỏ đến giờ và phút, hoặc họ là đồng hồ kỹ thuật số hiển thị thời gian là một tập hợp các số. Bạn nói một chiếc đồng hồ là chậm khi nó cho thấy một thời gian sớm hơn thời gian chính xác. Bạn nói nó là nhanh chóng khi nó cho thấy một thời gian đó là muộn hơn thời gian điều chỉnh
v.
1.
đi du lịch ở tốc độ cụ thể trong một cuộc đua; để đo lường hoặc ghi tốc độ lúc mà một người hoặc xe đi du lịch
2.
để đạt một ai đó
3.
nhận thấy một người nào đó