wedding

Cách phát âm:  US [ˈwedɪŋ] UK ['wedɪŋ]
  • n.Đám cưới, đám cưới; một kỷ niệm cưới kết hợp với
  • WebNhiếp ảnh đám cưới, đám cưới, Lễ cưới của bạn
n.
1.
một buổi lễ trong đó hai người kết hôn
2.
một kỷ niệm cưới, chủ yếu là trong tiếng Anh-Anh
3.
Các mang lại với nhau trong hai điều