niche

Cách phát âm:  US [nɪtʃ] UK [niːʃ]
  • n.Alcove; công việc thoải mái hoặc tốt (hoặc cuộc sống), cơ hội (sản phẩm) và thị trường định vị
  • WebThích hợp; thích hợp; thích hợp
n.
1.
một công việc hoặc hoạt động mà bạn đang tốt tại và đó là rất thích hợp cho bạn
2.
một cơ hội để bán một sản phẩm cụ thể hoặc dịch vụ mà không ai khác bán
3.
một lỗ nhỏ hoặc không gian trong một bức tường, nơi bạn có thể đặt các đối tượng nhỏ