superplastic

Cách phát âm:  UK [ˌsju:pə'plæstɪk]
  • WebNhựa; Superplasticity; Siêu nhựa
adj.
1.
Mô tả hợp kim có khả năng một cách dễ dàng được định hình và đúc ở nhiệt độ cao mà không bẻ gãy