apathy

Cách phát âm:  US [ˈæpəθi] UK ['æpəθi]
  • n.Vô tư thờ ơ
  • WebThờ ơ nhiệt tình và sự thờ ơ
n.
1.
một cảm giác của việc có không có quan tâm đến hoặc sự nhiệt tình về bất cứ điều gì, hoặc không sẵn sàng để làm cho bất kỳ nỗ lực để thay đổi mọi thứ