hyperbole

Cách phát âm:  US [haɪˈpɜrbəli] UK [haɪˈpɜː(r)bəli]
  • n.Phóng đại
  • WebKhoa trương pháp; Cường điệu; Khoa trương pháp
n.
1.
một cách để nhấn mạnh những gì bạn đang nói bằng cách mô tả nó như là cực đoan hơn so với nó thực sự là