arbitrary

Cách phát âm:  US [ˈɑrbɪˌtreri] UK [ˈɑː(r)bɪtrəri]
  • adj.Tùy ý; Tùy ý; Tùy ý; Bossy
  • WebTùy ý; Giản dị; Bất kỳ góc
adj.
1.
không dựa trên bất kỳ kế hoạch cụ thể, hoặc không làm cho bất kỳ lý do cụ thể; sử dụng về những hành động được coi là không công bằng