onomatopoeia

Cách phát âm:  US [ˌɑnəmætəˈpiə] UK [ˌɒnəʊmætəˈpiːə]
  • n.Giống như âm thanh; Onomatopoeia; Onomatopoeia
  • WebOnomatopoeia; Onomatopoeia; Nhấp vào
n.
1.
sử dụng các từ như "buzz" và "uỵch" mà âm thanh giống như những âm thanh mà họ đề cập đến
n.
1.
the use of words such as  buzz” and  thud” that sound like the sound which they refer to 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của onomatopoeia là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của onomatopoeia bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của onomatopoeia bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của onomatopoeia. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như onomatopoeia. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho onomatopoeia cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của onomatopoeia. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của onomatopoeia: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa onomatopoeia. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh onomatopoeia trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của onomatopoeia, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì onomatopoeia thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng onomatopoeia, từ tiếng Anh có chứa onomatopoeia, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng onomatopoeia.