onomatopoeia

Cách phát âm:  US [ˌɑnəmætəˈpiə] UK [ˌɒnəʊmætəˈpiːə]
  • n.Giống như âm thanh; Onomatopoeia; Onomatopoeia
  • WebOnomatopoeia; Onomatopoeia; Nhấp vào
n.
1.
sử dụng các từ như "buzz" và "uỵch" mà âm thanh giống như những âm thanh mà họ đề cập đến
n.
1.
the use of words such as  buzz” and  thud” that sound like the sound which they refer to