ethos

Cách phát âm:  US [ˈiˌθɑs] UK [ˈiːθɒs]
  • n.Giá trị đạo Đức
  • WebEthos; tinh thần quốc gia; một nền văn hóa
n.
1.
Các thiết lập của Thái độ và niềm tin điển hình của một tổ chức hoặc một nhóm người