genocide

Cách phát âm:  US [ˈdʒenəˌsaɪd] UK [ˈdʒenəsaɪd]
  • n.Diệt chủng; giết người hàng loạt
  • WebDiệt chủng; tuyệt chủng; diệt chủng
n.
1.
Các vụ giết người của một số lượng lớn của người dân thuộc một chủng tộc đặc biệt

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của genocide là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của genocide bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của genocide bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của genocide. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như genocide. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho genocide cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của genocide. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của genocide: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa genocide. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh genocide trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của genocide, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì genocide thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng genocide, từ tiếng Anh có chứa genocide, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng genocide.