genocide

Cách phát âm:  US [ˈdʒenəˌsaɪd] UK [ˈdʒenəsaɪd]
  • n.Diệt chủng; giết người hàng loạt
  • WebDiệt chủng; tuyệt chủng; diệt chủng
n.
1.
Các vụ giết người của một số lượng lớn của người dân thuộc một chủng tộc đặc biệt