inertia

Cách phát âm:  US [ɪˈnɜrʃə] UK [ɪˈnɜː(r)ʃə]
  • n.Quán tính; Trơ; Thiếu năng lượng; Bảo thủ
  • WebQuán tính; Không hoạt động; Gravis
n.
1.
một tình huống trong đó một cái gì đó không thay đổi trong một thời gian dài; một tình huống trong đó không có tiến bộ được thực hiện hoặc không có hành động được lấy
2.
một cảm giác không mong muốn di chuyển hoặc làm bất cứ điều gì
3.
lực lượng mà làm cho một đối tượng ở vị trí tương tự cho đến khi một lực lượng khác làm cho nó di chuyển hoặc điều đó làm cho một đối tượng tiếp tục di chuyển với tốc độ tương tự cho đến khi một lực lượng khác làm chậm nó