semantics

Cách phát âm:  US [səˈmæntɪks] UK [sə'mæntɪks]
  • n.Ngữ nghĩa; (Từ, cụm từ hoặc hệ thống biểu tượng) có nghĩa là
  • WebNgữ nghĩa; Ngữ nghĩa; Ngữ nghĩa lý thuyết
n.
1.
nghiên cứu các từ và ý nghĩa của chúng
2.
ý nghĩa của từ và cụm từ