ho

Cách phát âm:  US [hoʊ] UK [həʊ]
  • int.Niềm vui Dừng
  • abbr.(=
  • n.Với "con điếm"
  • WebHO (holmi); heme oxygenase (heme oxygenase)
int.
1.
một cái gì đó bạn nói với một người nào đó ' s sự chú ý
2.
được sử dụng để hiển thị rằng bạn nghĩ rằng cái gì là đáng ngạc nhiên hoặc hơi buồn cười
n.
1.
Giống như con điếm
2.
nước
3.
một từ gây khó chịu cho một người phụ nữ, đặc biệt là một người nào đó ' s bạn gái
4.
một gái mại dâm hoặc một người phụ nữ đã có tình dục với nhiều người đàn ông
abbr.
1.
[Hóa] (= holmi)
2.
Các biến thể của hoa
3.
Các biến thể của H. O.
int.
n.
1.
2.
3.
an offensive word for a woman, especially someone’ s girlfriend 
abbr.
1.
[ Chemistry](= holmium) 
2.
3.
The variant of H. O. 

Trang này được tạo ra để giải thích ý nghĩa của ho là gì. Ở đây, bạn có thể tìm thấy định nghĩa đầy đủ của ho bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác 40. Trước hết, bạn có thể nghe các phát âm của ho bằng tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng Audio. Tiếp theo, chúng tôi liệt kê các định nghĩa web phổ biến nhất của ho. Mặc dù họ có thể không chính xác, nhưng đại diện cho các giải thích up-to-date nhất trong tuổi Internet. Hơn nữa, chúng tôi liệt kê các từ khác có ý nghĩa tương tự như ho. Ngoài các từ đồng nghĩa, các trái phiếu chính cho ho cũng được liệt kê. Đối với danh sách từ chi tiết, bạn có thể nhấp vào tab để chuyển đổi giữa các từ đồng nghĩa và từ chối. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy tab của ' định nghĩa bằng tiếng Anh ' từ điển DigoPaul.com cung cấp ý nghĩa chính xác của ho. thứ ba, chúng ta liệt kê các dạng từ khác của ho: danh từ, tính từ, động từ, và trạng từ. Thứ tư, chúng tôi đưa ra các câu ví dụ có chứa ho. Những câu này cho thấy cách bạn có thể sử dụng từ tiếng Anh ho trong một câu thực. Thứ năm, để giúp bạn hiểu rõ hơn về các định nghĩa của ho, chúng tôi cũng trình bày ba hình ảnh để minh họa những gì ho thực sự có nghĩa là. Cuối cùng, chúng ta liệt kê các từ tiếng Anh bắt đầu bằng ho, từ tiếng Anh có chứa ho, và những từ tiếng Anh kết thúc bằng ho.