doublures

  • n.Bên ngoài hộp (quần áo) lót; (Sách) bìa bọc lót
  • WebBên trong trước bao gồm trang trí lót; Dube j. Ellul
n.
1.
một lớp lót, đặc biệt là một trong làm bằng da hoặc cao được trang trí, bên trong trang bìa của một cuốn sách