ignorant

Cách phát âm:  US [ˈɪɡnərənt] UK ['ɪɡnərənt]
  • adj.(Đối với sth) không hiểu; Sự thiếu hiểu biết; Sự thiếu hiểu biết; Không có kiến thức về
  • WebKhông, tôi không có ý tưởng; Vô minh
adj.
1.
không biết một cái gì đó mà bạn nên biết hoặc cần phải biết