citronellas

Cách phát âm:  US [ˌsɪtrəˈnelə] UK [.sɪtrə'nelə]
  • n."Trồng" Lemongrass; Sả dầu
  • WebSả dầu; Citronellal; Sả
n.
1.
một chất tự nhiên được sử dụng để giữ côn trùng đi và để làm cho nước hoa