solves

การออกเสียง:  US [sɑlv] UK [sɒlv]
  • v.แก้ไข กาชาด สภาพคล่อง (seeded), นำออกใช้ (หนี้)
  • Webแก้ไข คำอธิบายของโซลูชัน
answer break crack dope (out) figure out puzzle (out) resolve riddle (out) unravel unriddle work work out
v.
1.
หาทางออกกับสิ่งที่ทำให้เกิดความยากลำบาก
2.
หาเหตุผลหรือคำอธิบายบางสิ่งบางอย่าง การค้นหาคำตอบของคำถามปริศนา อักษรไขว้ ฯลฯ ., การค้นหาคำตอบของปัญหาคณิตศาสตร์