niche

การออกเสียง:  US [nɪtʃ] UK [niːʃ]
  • n.แอลโคฟอโศก งานสบาย หรือดี (หรือชีวิต), โอกาส (ผลิตภัณฑ์) และการวางตำแหน่งการตลาด
  • Webนิช นิช นิช
n.
1.
งานหรือกิจกรรม ที่คุณกำลังดี และที่เหมาะมากสำหรับคุณ
2.
โอกาสที่จะขายเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่มีใครจะขาย
3.
หลุมขนาดเล็กหรือพื้นที่ในกำแพงที่คุณสามารถวางวัตถุขนาดเล็ก