jackets

การออกเสียง:  US [ˈdʒækət] UK [ˈdʒækɪt]
  • n.ตรา "เครื่อง" กล่องหนังสือกระดาษเอกสาร
  • v.ให้ สวมเสื้อ ... ปะปะ [ปก]; ... เสื้อ
  • Webแจ็คเก็ตสั้นเสื้อแจ็คเก็ต
n.
1.
เสื้อสั้น ๆ ที่ครอบคลุมส่วนบนของร่างกาย และทำหลากหลายรูปแบบแตกต่างและแตกต่างของสภาพอากาศ
2.
ปกสำหรับหนังสือ ปกสำหรับเรกคอร์ด
3.
ฝาครอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ควบคุมอุณหภูมิของ หรือป้องกันการสูญเสียความร้อน