inertia

การออกเสียง:  US [ɪˈnɜrʃə] UK [ɪˈnɜː(r)ʃə]
  • n.แรงเฉื่อย เฉื่อย ขาดพลังงาน หัวเก่า
  • Webแรงเฉื่อย งาน เนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย
n.
1.
สถานการณ์ที่บางสิ่งบางอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน สถานการณ์ความคืบหน้าไม่ว่าจะทำหรือดำเนินการไม่ถูก
2.
ความรู้สึกไม่อยากย้าย หรือทำอะไร
3.
แรงที่ทำให้วัตถุอยู่ในตำแหน่งเดียวกันจนกว่าอีกแรงทำให้มันย้าย หรือที่ทำให้วัตถุยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกันจนกว่ากองอื่นช้าลง