fidelity

การออกเสียง:  US [fɪˈdeləti] UK [fɪ'deləti]
 • n.ความจงรักภักดีซื่อสัตย์ซื่อสัตย์และความจงรักภักดี (สามี ภรรยา หรือคู่ค้า)
 • Webความจงรักภักดี และความจงรักภักดี และการลงทุนความจงรักภักดี
n.
1.
ทัศนคติหรือพฤติกรรมของคนที่มีเพศสัมพันธ์กับสามีของตน ภรรยา หรือคู่เท่านั้น
2.
สมาชิก ไปยังบุคคล องค์กร หลักการ
3.
ระดับที่บางสิ่งบางอย่างถูกต้องสำเนาการแปลอย่างอื่น
อเมริกาเหนือ >> สหรัฐอเมริกา >> ความจงรักภักดี
North America >> United States >> Fidelity
 • อังกฤษคำ fidelity ไม่สามารถถูกปรับใหม่
 • เพิ่มตัวอักษรที่เป็นคำภาษาอังกฤษใหม่
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย fidelity มีมากกว่า 7 ตัวอักษร : ไม่มีผลลัพธ์
 • รายการศัพท์ทั้งหมด  คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย fidelity, คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย fidelity หรือ คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย fidelity
 • มีใบเดียวกัน คำภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ :  f  fid  fidelity  id  ide  de  del  deli  e  el  li  lit  it  t  ty  y
 • ขึ้นอยู่กับ fidelity คำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวอักษร
 • สร้างศัพท์ใหม่กับคู่ตัวอักษรเดียวกัน:  fi  id  de  el  li  it  ty
 • ค้นหาคำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย fidelity ตามตัวอักษรถัดไป
 • คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย fidelity :
  fidelity 
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย fidelity :
  fidelity 
 • คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย fidelity :
  fidelity