shoes

การออกเสียง:  US [ʃu] UK [ʃuː]
  • n.รองเท้ารองเท้า ฮอร์สชู เบรค (ล้อ)
  • v.(Shod, shoed shod, shoed, shodden) ... รองเท้า
  • Webรองเท้า รองเท้าและรองเท้าขนาด
n.
1.
สิ่งที่คุณสวมใส่ในแต่ละเท้า มักจะมากกว่าถุงเท้า เกี่ยวข้องกับรองเท้า หรือใช้สำหรับรองเท้า ฮอร์สชู
v.
1.
ใส่ฮอร์สชูม้า ' s เท้า
n.
v.
1.
to put a horseshoe on a horse’ s foot