paradox

การออกเสียง:  US [ˈperəˌdɑks] UK [ˈpærədɒks]
  • n.Paradox ขัดแย้งคน (หรือสิ่ง); paradox paradox paradox ของสำนวน
  • WebParadox paradox อาร์กิวเมนต์ paradox
n.
1.
บุคคล สิ่ง หรือสถานการณ์ที่แปลก เพราะพวกเขามีคุณลักษณะหรือคุณภาพที่ไม่ปกติมีอยู่ด้วยกัน
2.
คำสั่งที่ประกอบด้วยสองส่วนที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกัน หรือ ใช้คำสั่งในการเขียนแบบนี้