nail

การออกเสียง:  US [neɪl] UK [neɪl]
  • n.เล็บ เล็บ เล็บ Toenail
  • v.แก้ไข สัมผัส จับกุม และตัดสินลง โทษ จับ
  • Webเล็บ ตรึง เล็บ
n.
1.
เพรียวบางชิ้นส่วนของโลหะที่ต้องการแนบสิ่งหนึ่งไปยังอีก ด้วยการตีด้วยค้อน
2.
ส่วนหนึ่งยากเรียบมากปลายนิ้วมือและเท้าขึ้น
v.
1.
การแนบสิ่งหนึ่งไปยังอีก ด้วยตะปูหรือเล็บ
2.
เพื่อพิสูจน์ว่า ใครทำอะไรไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง
3.
การทำงานในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬา