insidious

การออกเสียง:  US [ɪnˈsɪdiəs] UK [ɪn'sɪdiəs]
  • adj.ศักยภาพ Insidious Insidious
  • Webการอนาจาร Insidious Crafty
adj.
1.
สิ่งที่ insidious เป็นอันตรายเนื่องจากมันดูเหมือนจะไม่เป็นอันตราย หรือไม่ แต่ในความเป็นจริงทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย