cosmetics

การออกเสียง:  US [kɑzˈmetɪks] UK [kɒzˈmetɪks]
  • n.เครื่องสำอาง
  • Webแต่งหน้า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กล่องเครื่องสำอาง
n.
1.
สารที่ให้คุณใช้บนผิวของคุณให้คุณดูน่าสนใจมากขึ้น