ironic

การออกเสียง:  US [aɪˈrɑnɪk] UK [aɪˈrɒnɪk]
  • adj.ประชด ประชด ตลก
  • Webเรื่อง ประชด แดกดัน
adj.
1.
แสดงตรงกันข้ามกับที่คุณคิดว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอารมณ์ขัน
2.
เรื่องเหตุการณ์หรือสถานการณ์เป็นที่น่าสนใจ และบางครั้งอารมณ์ ขัน เพราะเป็นตรงข้ามของสิ่งที่คุณจะคาดหวัง
na.
1.
ตัวแปรของ ironical