and

การออกเสียง:  US [ənd] UK [ənd]
  • conj.และ;;;
  • n.เงื่อนไขเพิ่มเติม และรายละเอียดเพิ่มเติม
  • Webและ และ และ
conj.
1.
ใช้ระหว่างคำ วลี ฯลฯ เพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
2.
ใช้สำหรับการแสดงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่อื่น
3.
ใช้สำหรับการแสดงเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไร หลังจากคำกริยาเช่น" "มา" "ลอง" หรือ"รอ"
4.
ใช้สำหรับการแสดงสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดอีก
5.
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อมีการทำซ้ำเน้น
6.
ใช้ในการคำนวณสำหรับการแสดงว่า มีเพิ่มตัวเลขกัน
7.
เพื่อแนะนำประโยคเมื่อคุณทำการประกาศ การตั้งคำถาม หรือเปลี่ยนหัวข้อ
8.
ใช้เมื่อคุณหยุดการทำหมายเหตุกลางประโยค
9.
ใช้ตัวเลขหลังคำว่า "ร้อย" หรือ "พัน" เมื่อนั้นจะตาม ด้วยคำสำหรับตัวเลขน้อยกว่า 100 ใช้ระหว่างเลขจำนวนเต็มและเศษส่วน