obe

การออกเสียง:  US [.oʊ bi 'i] UK [.əʊ biː 'iː]
  • n.ผู้ชนะของจักรวรรดิอังกฤษ โอบีอีเกียรติ (ทั้งหมดเขียนเป็นเจ้าหน้าที่ลำดับจักรวรรดิอังกฤษ สหราชอาณาจักรได้รับเหรียญกับผู้สนับสนุนพิเศษ)
  • WebHonneur สั่งของจักรวรรดิอังกฤษ โอบีอี สั่งของจักรวรรดิอังกฤษ (สั่งของจักรวรรดิอังกฤษ)
n.
1.
เจ้าหน้าที่ลำดับจักรวรรดิอังกฤษ: เรื่องพิเศษให้กับคนในประเทศอังกฤษที่มีได้ช่วยให้ประเทศ
abbr.
1.
เจ้าหน้าที่ของ (สั่งของ) จักรวรรดิอังกฤษ
n.
abbr.
1.
Officer of the ( Order of the) British Empire