arbitrary

การออกเสียง:  US [ˈɑrbɪˌtreri] UK [ˈɑː(r)bɪtrəri]
 • adj.กำหนด กำหนด กำหนด Bossy
 • Webกำหนด สบาย ๆ มุมใด ๆ
adj.
1.
ไม่ตามแผนเฉพาะใด ๆ หรือไม่ได้ทำเพื่อเหตุผลใด ๆ เฉพาะ ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการที่ถือได้ว่าเป็นธรรม
 • จัดเรียงคำภาษาอังกฤษ: arbitrary
 • เพิ่มตัวอักษรที่เป็นคำภาษาอังกฤษใหม่
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย arbitrary มีมากกว่า 7 ตัวอักษร : ไม่มีผลลัพธ์
 • รายการศัพท์ทั้งหมด  คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย arbitrary, คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย arbitrary หรือ คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย arbitrary
 • มีใบเดียวกัน คำภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ :  a  ar  arb  r  b  bi  bit  it  t  r  rar  a  ar  ary  r  y
 • ขึ้นอยู่กับ arbitrary คำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวอักษร
 • สร้างศัพท์ใหม่กับคู่ตัวอักษรเดียวกัน:  ar  rb  bi  it  tr  ra  ar  ry
 • ค้นหาคำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย arbitrary ตามตัวอักษรถัดไป
 • คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย arbitrary :
  arbitrary 
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย arbitrary :
  arbitrary 
 • คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย arbitrary :
  arbitrary 

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ arbitrary ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ arbitrary ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ arbitrary ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ arbitrary แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ arbitrary นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ arbitrary อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ arbitrary. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ arbitrary: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย arbitrary ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ arbitrary ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ arbitrary ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า arbitrary หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย arbitrary คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย arbitrary และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย arbitrary