ethnicity

การออกเสียง:  US [eθˈnɪsəti] UK [eθ'nɪsəti]
  • n.เชื้อชาติ เชื้อชาติ
  • Webกลุ่มชาติพันธ์ คน เชื้อชาติ
n.
1.
ความจริงที่ว่า คนอยู่เผ่าใด