audacity

การออกเสียง:  US [ɔˈdæsəti] UK [ɔːˈdæsəti]
 • adj.กล้าหาญ discourtesy หน้าหนา
 • n.เสี่ยง ตัวหนา
 • WebShameless ซอฟต์แวร์แก้ไขเสียง ตัวหนา
n.
1.
ความมั่นใจที่จะพูด หรือทำอะไรคุณต้อง แม้ มีความยากลำบาก ความเสี่ยง หรือทัศนคติเชิงลบของคนอื่น
 • อังกฤษคำ audacity ไม่สามารถถูกปรับใหม่
 • เพิ่มตัวอักษรที่เป็นคำภาษาอังกฤษใหม่
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย audacity มีมากกว่า 7 ตัวอักษร : ไม่มีผลลัพธ์
 • รายการศัพท์ทั้งหมด  คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย audacity, คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย audacity หรือ คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย audacity
 • มีใบเดียวกัน คำภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ :  a  audacity  uda  a  aci  ci  city  it  t  ty  y
 • ขึ้นอยู่กับ audacity คำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวอักษร
 • สร้างศัพท์ใหม่กับคู่ตัวอักษรเดียวกัน:  au  ud  da  ac  ci  it  ty
 • ค้นหาคำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย audacity ตามตัวอักษรถัดไป
 • คำภาษาอังกฤษที่เริ่มต้น ด้วย audacity :
  audacity 
 • คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย audacity :
  audacity 
 • คำภาษาอังกฤษที่ลงท้าย ด้วย audacity :
  audacity